دانیال مرادی

Untitled-2-Recovered
یادداشت‌های دانیال مرادی
داستان‌نویسی
برگزیده‌ها
دسته‌ها
چند کلمه دربارۀ داستان

رمان من صخره‌ای است که به آویخته‌ام و از آنچه در دنیا می‌گذرد کاملن بی‌خبرم.

گوستاو فلوبر
داستان‌های من
زمستان
لینک
داستان کوتاه 2
لینک
داستان کوتاه 3
لینک
قبل
بعدی
ماه‌نامۀ ایمیلی